Tech

ኢትዮጵያ የኒውክሌር ቴክኖሎጂን ለጤና፣ ለግብርና እንዲሁም ለሃይል አቅርቦት ዘርፎች መጠቀም እንደምትፈልግ የኢኖቬሽንና ቴክሎጂ ሚኒስትር...
1 min read
የሀዲያ ዞን ሳይንስና ኢንፎርሜሺን ቴክኖሎጂ መምሪያ ከዋቸሞ ዩንቨርስቲ ጋር በመተባበር ከተለያዩ ተቋማት ለተወጣጡ የኢንፎርሜሽን...